Начало > Новини

Нова книга: Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“

ЦАИ 03/04/2017

Казуси в литературното поле на НРБ.

Автор: Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2016

ISBN: 978-954-28-2279-0


СЪДЪРЖАНИЕ

Литература на случаите: първи опит
Други думи за начало и благодарности

ЛИТЕРАТУРАТА НА НРБ, ИЗСЛЕДВАНА ПРЕЗ СЛУЧАЯ

    Микроисторията, фокусирана върху случая
    Понятие за случай в литературната (микро)история
    Внимание: Случаят като скандал и скандалът без случай
    Случаят в литературата на НРБ като съвременно предизвикателство

СЛУЧАЯТ „ТЮТЮН”

Литературният соцреализъм в ранната НРБ като история на една книга (1946–1954)

    Увод в другостта, или Пролог към раздвояването
    Хроника на писането на един роман (1946–1949)
    От издателството до печатарската преса (1949–1951)
    Новогодишното писмо на Червенков: тайно и явно
    Катализаторът Димитровска награда
    Тридневното обсъждане: тези и аргументи
    Ръката на Червенков и ударът на ЦК
    Преработката на „Тютюн“: надзор и норма
    Как да мислим употребите на „Тютюн“

СЛУЧАЯТ „СТИХОВЕ”


От патоса на „размразяването” към постмодерната поезия (1962–1966)

    Чудодейната поява на „Спомен за страха” от Константин Павлов през 1998 година
    „Спомен за страха” през 1962/1963 г.
    Реконструкция и реинтерпретация
    Почерк и норма: между 1963 и 1965
    От „Спомен за страха” към „Стихове”: капанът
    Книгата „Стихове“: кампанията
    Епилог между 1965 и 1968

СЛУЧАЯТ „НА ЮГ ОТ ЖИВОТА”

Алтернативната политическа поезия – претопяването (1967)

    Унищожаването на една книга: авторски и други версии
    Писане, редактиране, цензуриране: допускания
    Алтернативата, или защо претопяват една книга през 1967 г.
    Нови „антикварни“ или „маскирани“ версии от 1977 и 1989 г.

СЛУЧАЯТ „ЛЮТИ ЧУШКИ”

Порастването на „малката правда” (1968)

    Радой Ралин полива „малката правда“
    „Люти чушки“ отблизо
    Есента на 1968: подлютяване на литературата
    Подписът в опашката на прасето: ефекти на рецептивното подозрение
    Епилог без край

СЛУЧАЯТ „ХЛЯБ ОТ ТРОХИ”


Цензурата като „принцип на народността” (1970–1971; 1983–1984)

    „Хляб от трохи“ от Иван Динков в биографичен и социополитически контекст
    Пътят до „Септември“
    Административно-критическата кампания: аргументи и форми
    „Хляб от трохи“ и границите на алтернативната проза през 1970/1971 г.
    „Моминството на войниците“ (1983) като роман без читатели

СЛУЧАЯТ „ЛИЦЕ”


Социалистическият реализъм срещу себе си (1981–1983)

    Хроника на първите реакции
    Проектът на 1956: опит за приключване
    Следите на цензурата и автоцензурата
    Хайка през цялата година
    Затворът за книги като преддверие на историята

СЛУЧАЯТ „ХАЙКА ЗА ВЪЛЦИ”

Обезопасяване на алтернативния роман (1982–1983; 1986–1987)

    Такт първи: 1982/1983 г.
    Издаване, колебания, първи рецепции
    Второто издание от 1986 година и дискусионният консенсус около него
    „Хайка за вълци“ като алтернативен роман

Заключителни думи: Време за литературна микроистория

Приложения
Източници и библиография


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.