Начало > Новини

Сборник документи: "ВСШ 'Георги Димитров'-МВР факултет ДС (1944-1991)"

ЦАИ 20/03/2017

Комисията по досиетата в партньорство с Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с любезното съдействие на Академията на МВР

Ви канят на представянето на 36-ия документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС“

ВСШ „Георги Димитров”, МВР факултет ДС (1944-1991)

26 април 2017г. от 14.30 часа в Академията на МВР

Началото на професионалната подготовка на служителите от Държавна сигурност се поставя през 1946 г. с изпращането на служители на шестмесечно обучение в СССР. През януари 1947 г. се открива петдесетдневен курс за среден ръководен кадър, което може да се счита за начало на организирано училище, в което ще преминават обучение служителите при ДС, с цел получаване на теоретическа и практическа подготовка. Първоначално тези курсове са организирани в София, а през следващите 1948 г. и 1949 г. са проведени и в други градове на страната.

През 1949 г. се създава Централна школа „Г. Димитров” – МВР, която се явява основен институт за подготовка на служители от ДС и НМ. През 1952 г. Колегиумът на МВР предлага на Политбюро на ЦК на БКП школата да се реорганизира във висша, което предложение е прието и от есента на същата година започва своята дейност. След обединението на МВР и КДС от 1969 г. школата продължава своето съществуване с обособени три факултета – Първи – „Държавна сигурност”; Втори – „Народна милиция” и Трети – „Противопожарна охрана”.

С Указ No796 от 21 август 1969 г. се създава Висша специална школа „Георги Димитров” с факултет ДС. Във факултет ДС се приемат младежи и девойки със завършено средно образование. Кандидатите се набират без „публична разгласа”, а приемането на курсантите става с конкурсен изпит.

Изменение на статута на школата настъпва с решение „Б” No9 на Секретариата на ЦК на БКП от 30 април 1987 г. когато ВСШ е преустроена във Висш институт „Г. Димитров” за подготовка и преподготовка на кадри и за научни изследвания за нуждите на МВР. Реформата има за цел да се постигне качествено нов растеж, а Висшия институт следва да се утвърждава като съвременно висше учебно заведение, основен ведомствен учебен и научен център за подготовка на висококвалифицирани офицерски кадри за нуждите на МВР.

Документите в сборника са 79 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – 226, като подборът е направен от над 240 архивни единици.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.