Начало > Новини

"Нагласи на мюсюлманите в България - 2016 г."

ЦАИ 09/04/2017

Културният център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Ви кани на
 
НАГЛАСИ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2016

дискусия и представяне на резултатите от изследване на „Алфа рисърч“ и НБУ
 
9 май 2017 / 19:00 часа
/ Нова конферентна зала
Ректорат на СУ, Северно крило, ет. 2

С УЧАСТИЕТО НА:

Доц. д-р Боряна Димитрова („Алфа рисърч”) – изявен български социолог и ръководител на престижна социологическа агенция. Активно е ангажирана с проучване на обществените нагласи на българските граждани.

Доц. д-р Михаил Иванов
(НБУ) – утвърден изследовател и експерт на малцинствената проблематика в България. Съветник по малцинствените въпроси на президента Ж. Желев и университетски преподавател с изграден авторитет и множество публикации.

Проф. Евгения Иванова, д.н. (НБУ) – дългогодишен изследовател на мюсюлманските общности в България и на политиките по отношение на тях. Има множество публикации по темата.

Доц. д-р Соня Хинкова (НБУ) – утвърден изследовател и експерт по международни отношения и външна политика. В рамките на проекта изследва динамиката на международната среда и влиянието на външните фактори върху нагласите на българските мюсюлмани.

МОДЕРАТОР: проф. Александър Кьосев (СУ)
 
Изследването е проведено в периода май – ноември 2016 г. с количествена (агенция „Алфа рисърч” с финансовата подкрипа на фондация „Конрад Аденауер“) и качествена (НБУ) методика. 

С разширен въпросник и разширена извадка (със специален фокус върху някои ромски гета), то повтаря предишното изследване на същия екип от 2011 г. и съдържа поредица от сравнителни индикатори, което позволява да се откроят съществени тенденции в мюсюлманската общност на фона на драматичните събития в света и региона през изминалия период.

Количественото изследване е осъществено с финансовата помощ на фондация „Конрад Аденауер“.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.