Начало > Новини

"Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество"

ЦАИ 15/05/2017

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

ВИ КАНИ
да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“, който ще се проведе на 19 – 20 октомври 2017 г. в сградата на ТУ-София.

Тематични направления:

1.    Човекът в глобалната ситуация
•    Глобализация и културна самоличност
•    Организационна култура и модерни управленски практики
•    Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
•    Политически трансформации в „глобалното село”
•    Правните и нравствени императиви в съвременния свят
 
2.    Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт
•    Модерната наука и нейните критици
•    Новите стари идеологии
•    Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
•    Мултикултурализъм и национализъм
•    Свобода и информираност
 
3.    Границите на растежа
•    Обществото – либерално и/или социално
•    Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
•    Пол, демографска революция и социална стратификация
•    Екологични промени и политики
•    Естетика на технологичния прогрес

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 10 октомври на e-mail: [email protected]  Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет на ТУ- София. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

Такса правоучастие: 40лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.


За контакт и допълнителна информация:


Гл. ас. д-р Йоана Павлова – e-mail: [email protected] , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510 

-------------------------------------

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“
Технически Университет София
Стопански факултет, катедра „Правни и хуманитарни науки“


Име, презиме и фамилия
………………………………………………………………………………………………….
Научна степен и академична длъжност или позиция (студент, докторант, друго) …………………………………………………………………………………………………..
Професионално направление и/или специалност
…………………………………………………………………………………………………..
Университет/научна организация и звено (факултет, институт, секция)
………………………………………………………………………………………...................
Телефон и e-mail за връзка
…………………………………………………………………………………………………...
Форма на участие
…………………………………………………………………………………………………...
Тематично направление
……………………………………………………………………...............................................
Тема на доклада
…………………………………………………………………………………………………
Съавтор/и
……………………………………………………………………………………................
Необходими технически средства за представянето
…………………………………………………………………………………………………
Анотация на доклада/научното съобщение
.................................................................................................................................


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.