Начало > Новини

Покана за участие: "Злото, закона и държавата"

ЦАИ 04/10/2007

Тази интер- и мулти-дисциплинарна конференция е посветена на въпроси, засягащи злото и закона със специален фокус върху държавната власт и насилие. Очакват се гледните точки на всички, чиито научни занимания са свързани с правото и правната култура: антропология, криминология, културология, управление/политика, история, право, литературе, философия, психология, религия/теология, и социология. Също така и изследователи от областта на човешките и гражданските права, институциите за лишаване и ограничаване на свободата, психиатрии, здравеопазване и други области.

Докладите, научните съобщения и предложените панели трябва да са свързани с някои от следните теми:

* кога и защо законът е зло или причинява зло?
* държавно насилие и принуда;
* налалагането на наказателните закони и други легални забрани;
* закон, гражданство и политическа идентичност;
* нуждата от наказанието, смъртното наказание;
* дали и при какви обстоятелства прилагането на насилствени методи за законо-налагане предизвиква, толерира или позволява злото?
* проблеми на равенството и дистрибутивната справедливост на закона;
* последствията от законовите грешки;
* пресечната точка между закона с въпроси на личния избор, отговорността и намалена отговорност;
* държавната отговорност за тероризма, войната, външната намеса, етнически прочиствания и други проблеми на международното право и отношения

Крайният срок за подаване на резюме в размер 300 думи е 9 ноември 2007 г. При приемане на доклада неговият пълен вариант трябва да бъде предаден до 22 февруари 2008 г.

Резюметата се изпращат и до двамата председатели на организационния комитет като съдържат: a) автор(и), b) настояща позиция, c) email адрес, d) заглавието на доклада, e) резюме

Контакти:
John Parry
Professor of Law,
Lewis & Clark Law School
Portland, Oregon
USA
E-Mail:

Rob Fisher
Inter-Disciplinary.Net
Priory House, Freeland, Oxfordshire OX29 8HR
United Kingdom
E-Mail:

Още подробности може да научите в английската версия на новината и:
http://www.wickedness.net/els/els.htm
http://www.wickedness.net/els/els2/cfp.html


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.