Начало > Новини

Нова книга: "Българската емиграция в Англия – минало и съвременност"

ЦАИ 17/05/2017

ПОКАНА

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, секция „Балканска етнология“ и издателска къща „Парадигма“ имат удоволствието да ви поканят на представяне на книгата на доц. д-р Мила Маева

„Българската емиграция в Англия – минало и съвременност“

Книгата e първото цялостно и задълбочено изследване на българската емиграция в Англия от Възраждането до днес, основано на преглед на британски архиви и собствен теренен материал, събиран в периода 2007-2015 г. Проучването проследява напускането на родината, заселването и намирането на работа в новата държава. То се спира върху българските организации и места на Острова. Изследва ролята на езика при интеграцията в новото общество, както и промените във всекидневния живот и в празничната култура сред българските емигранти. В монографията българите в Англия са обект на проучването. Основният стремеж е да представи тяхната гледна точка – защо и как мигрират, какво е отражението на прекосяването на границите върху действията и живота им, как учат нов език и градят нов дом, как се приспособяват към английското общество, какво носят и променят в своята култура и традиции, както и как се чувстват самите те на Острова, как и защо изграждат своите субгрупи и как създават своите зони на комфорт.

Представянето ще се проведе на 30 май от 17 ч. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на ул. „Московска 6А“.

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей -  Българска академия на науките

София 1000, ул. "Московска" 6А
Служ. тел. +359 2 805 26 14
Моб. тел. +359 878 92 30 83
Web-site: http://balkanethnology.alle.bg;
http://iefem.bas.bg


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.