Начало > Новини

"Държавна сигурност в структурите на транспорта (1944-1991)"

ЦАИ 22/04/2017

Комисията по досиетата в партньорство с Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с любезното съдействие на ВТУ „Тодор Каблешков”

Ви канят на представянето на 39-ия документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС“

Държавна сигурност в структурите на транспорта (1944-1991)

Премиерата ще се състои на 29 май 2017 г. от 14.00 часа, ВТУ „Тодор Каблешков”


---------------

В сборника темата за транспорта се разглежда като фактор за политическото, социално-икономическото, международното и културно-цивилизационното развитие на България. В него са включени автентични документи, които се публикуват за пръв път и показват средствата за защита на националния интерес в областта на железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт посредством структурите и органите на Държавна сигурност.

В първата част на сборника са поместени материали, представящи обобщена картина и засягащи всички видове транспорт. Това са доклади, оперативни планове, отчети, заповеди, предложения и информации. Чрез тях се добива представа за многопластовата и сложна организация в работата на Държавна сигурност в структурите на транспорта.

Документите във втория раздел са свързани с развитието на службите за сигурност, работещи по наземния транспорт (железопътен и автотранспорт), който в първите години от създаването на новата народна власт е между най-важните отрасли за изпълнението на стопанския план на страната.

Третата част от сборника разкрива документи, свързани с речния и морски транспорт и неговото осигуряване. Основните предмети на дейност по тази линия са: оперативно наблюдение на всички места за срещи на екипажите с чужди граждани и обявените за изменници на родината, провеждането на агентурни мероприятия с разузнавателна и
контраразузнавателна цел, противодействие на контрабандата, посредством разкриване на схемите за нелегална търговия с валута и стоки, както и тайниците, използвани за тази цел.

В последния раздел са публикувани документи отнасящи се за въздушния транспорт, неговото осигуряване и обезпечаване. В документите ясно е подчертано, че най-голямата заплаха за него е тероризмът във всичките му форми, най-вече вредителства и отвличания.

Книжното тяло на сборника включва 113 документа, а разширеното електронно издание 172.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.