Начало > Новини

Премиера на брой 14 на списание "Пирон": Контекст и контекстуализации

ЦАИ 09/05/2017

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“
Ви кани на
 
Премиера на брой 14 на списание „Пирон“

КОНТЕКСТ И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ

 
С участието на Александър Кънев, Цветелин Степанов и Симеон Кюркчиев

13 юни 2017, 19:00 часа

Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

Настоящият брой на сп. „Пирон“ с тема „Контекст и контекстуализации“ разгръща проблема за контекста в две основни линии.

На първо място е теоретичният залог за разбирането на контекста, за контекстуализирането на това понятие и овладяването му от езикова, епистемологична и онтологична перспектива. Контекстът като нещо, което удържа иманентно противоречие, което постоянно се изплъзва по собствената си периферия. Самото мислене за контекста е контекстуално, винаги потопено в определена перспектива, поглед, ракурс, винаги в процес на стабилизиране на определени значения за сметка на други, на маргинализиране на определени видимости за сметка на други.

Втората линия е насочена към практическото боравене с контекста – едновременно като обект и като инструмент, като изследователска стратегия. Водещ е въпросът за това как контекстуализираме събития, които искаме да разберем, контекстът даден ли е или конструиран. Интерес представлява тъкмо начинът, по който избираме кое от безкрайния поток на събитията да бъде извадено и впоследствие описано и осмислено. Как се прави описание на събитие или, казано най-директно, как се прави диагностика на настоящето.

Главен редактор: Александър Кьосев
Водещ броя: Симеон Кюркчиев
Отговорен редактор: Моника Вакарелова

Броят съдържа текстове на: Жак Дерида, Джон Сърл, Дейвид Люис, Мануел де Ланда, Александър Кьосев, Димитър Вацов, Тодор Христов, Милена Якимова, Георги Герджиков, Ирина Самоковска, Силвия Петрова, Христиан Вачков

Преводачи: Жана Дамянова, Еньо Стоянов, Дарин Тенев, Красимира Криворова, Огнян Касабов

Коректор: Василка Шишкова
Дизайн на корицата: Виктор Мухтаров
Сътрудник Културен център: Румяна Каишева
Техническа поддръжка: Павел Колев


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.