Начало > Новини

Дебат: "Революционни наследства: 1917 и 1989"

ЦАИ 31/10/2017

ПРОГРАМНИЯТ ЦИКЪЛ „РЕВОЛЮЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА“ ПРЕДСТАВЯ:

Революционни наследства: 1917 и 1989

ДEБАТ

7 ноември, 18:30, Червена зала, Червената къща

Краткият двадесети век, една епоха на идеологически противопоставяния, започна през ноември 1917 и свърши през ноември 1989. По какво си приличат и по какво се различават революционните процеси, обрамчили „краткия“ ХХ век?

Идеята за обществен прогрес на Октомврийската революция или революционния терор, наложен в Русия, а впоследствие и в цяла Източна Европа, резонират със съвременното ни възприятие на идеологическото наследство на ХХ век? Доколко идеите на Октомврийската революция за нов човек и ново справедливо общество, за промяна на нравите и некапиталистически прогрес, намират своето продължение в съвременни визии за възможното по-справедливо устройството на пост-индустриалното общество?

Модератор: Ирина Недева.

Програмният цикъл „Революциите и техните деца“ изледва революциите, контрареволюциите, консервативните революции и постмодерните революции във вечната почуда – какво е прогрес? Ноември е месецът, който остава с две ключови революции на ХХ век – болшевишката от 1917 и нежната от 1989. Какво се случва с революциите и техните деца? Какво е наследството на болшевизма? Какво е мястото на октомврийската революция в днешна Русия на Путин? Какво е мястото на нежните революции в развитието на страните от Източна Европа като част от Европейския съюз?

Събитията се осъществяват с подкрепата на програма „Европа на гражданите“ на ЕС.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.