Начало > Новини

Премиера на книгата "Случайности" от Васил Видински

ЦАИ 17/10/2017

Премиера и дискусия върху книгата

СЛУЧАЙНОСТИ
Историческа типология


Автор:
Васил Видински

23 ноември от 18:30 часа
в Нова конферентна зала на Ректората, Софийски университет

В книгата се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени пет основни и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

С УЧАСТИЕТО НА
: ДИМИТЪР ДЕНКОВ, СТИЛИЯН ЙОТОВ и АЛЕКСАНДЪР КЪНЕВ

Васил Видински е преподавател в катедра „История на философията“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските му интереси са в областите философия на науката, философия на културата и съвременна философия. Автор е на монографията „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт“ (2011) и е съставител на антологията „Philosophia Naturalis. Първа част: време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време“ (2014).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.