Начало > Новини

XXVII Международна кръгла маса "Експеримент, oбщество, власт"

ЦАИ 07/12/2017

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации
при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

ВИ КАНИ да участвате в

XXVII Международна кръгла маса

Експеримент, oбщество, власт

23. 03 - 24.03. 2018 г.

Предлагаме следните теми за дискусия:
+ Взаимовръзки между знанието и властта (Мишел Фуко )
+ Социално инженерство, наука и идеологическа власт
+ Научни парадигми и иновации – Изток, Запад
+ Наука, технологии, общество: „обектите“ на социалния експеримент
+ Модерни технологии, социални промени, символна власт /литература, наука,
изкуство/
+ Медиите, пропагандата и новата власт
+ Езиковите реформи и катастрофи – стандартизация и иновация
+ Откритието – географски, социални и политически измерения
+ Властта над природата: екологични експерименти и последици
+ Националните проекти – възраждане, просвещение, реформация
+ Животът на лабораторията
+ Младите хора и педагогическите експерименти
+ Появата на международните организации – национална и глобална власт
+ Център и периферия - дифузия на социални и политически модели
+ Женското образование, жените в науката, феминизмът
+ Архивите и скритата власт
+ Етика на експеримента
+ Одит култура, контрол и Университетът

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме до 1.03.2018 г. на e-mail:


След 15 март 2018 г. можете да се запознаете с програмата на конференцията на сайта на

Балканистичния семинар (www.bf.swu.bg).

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в списание „Балканистичен форум“
след рецензиране. Редколегията си запазва правото на подбор на предложените текстове. Списанието е реферирано и индексирано в Scopus, ERIH PLUS и РИНЦ.

Работни езици на конференцията: български, английски.

Колегите, които ще четат докладите си на български език, следва да имат готовност с
разширено резюме на английски език или презентация на английски език.

Пътуването, храната и нощувките са за сметка на участниците или институциите, в които те работят. Колегите, които се нуждаят от съдействие във връзка с пътуването и резервация за нощувки, моля да ни пишат на адрес: [email protected]


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.