Начало > Новини

"АНТИ/МОДЕРНОСТ: образи на екзотичното и земния рай в Европа през ХIХ век"

ЦАИ 18/11/2017

Културният център на СУ
Институт за литература, БАН

Ви канят на представяне и разговор около книгата

АНТИ/МОДЕРНОСТ:
образи на екзотичното и земния рай в Европа през ХIХ век


от Ангел В. Ангелов

20 декември 2017 / 18.30 часа

Конферентна зала, Ректорат на СУ

С участието на: Лъчезар Бояджиев, Николай Чернокожев, Кирил Василев
Модератор: Миряна Янакиева


Образи на далечни култури, но и образи на народностното, сведено до селското, могат да функционират като екзотика. Екзотичното представя социалните форми на живот като природа, като независими от историческите промени.

По сходен начин антимодерността се проявява като привързаност към неисторични характеристики, които се приписват на етнически или на регионални общности, като идеализиране на исторически „неизменното“ и на предмодерни форми на живот. Позицията и ценностите й обаче се създават в модерността.

"Анализирам историческите образи и текстове като социални медии. Те са посредници, но още повече са „деятели”; те заемат и защищават социални позиции, въздействието им е насочена към определена публика. Това се отнася за литературни произведения и музейни експозиции, за визуални произведения и журналистически статии през ХІХ в.
Спрямо посредниците в една култура (исторически или съвременни, словесни, визуални, музикални, предметни), можем да разграничим най-общо два подхода: единият подход възприема историческите посредници като свещени същности, за които единствено възможна е утвърдителна херменевтика и/или апологетична реторика. Другият ги възприема като човешки творения и действия и ги подлага на усвояващ критичен анализ; той предполага наличието на идеология в културните посредници, както и в собствените си предпоставки. Такъв е подходът в тази книга."

-- От автора --


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.