Начало > Новини

Премиера на брой 15 на академично електронно списание за изкуства и култура „Пирон”

ЦАИ 13/01/2018

Премиера на брой 15 на академично електронно списание за изкуства и култура „Пирон”

НОВА НАРАТОЛОГИЯ

15 март 2018 (четвъртък), 19.00 часа
Конферентна зала на Софийския университет, Северно крило, ет. 2

Броят ще бъде представен от доц. Весела Генова
 
В съвременната ситуация на глобални дигитални медии и разколебани граници между отделните културни области моделите на разказване претърпяват значителна промяна, изменят се формите на основните категории на разказването. Авторът-изпращач не е задължително човешки субект: съобразно алгоритъма на една компютърна игра нишката на разказа се продуцира на произволен и вероятностен принцип; от друга страна, читателят-получател вече не просто чете и слуша разказите: той наблюдава и манипулира тяхното продуциране и ги потребява под различни форми и с различни средства.
С оглед на тези мащабни процеси в хуманитарното знание и различните културните области академичното електронно списание „Пирон” си задава един подобен мащабен проект – да проследи някои от траекториите на променящото се наратологично знание във всички значими хуманитарни дисциплини, правейки една първа и амбициозна крачка в практически неизбродимото поле на съвременните наратологични изследвания. Целта на това начинание е многостранна – от една страна, да се представят някои нерефлектирани и малко познати насоки в традиционната наратология, а от друга, да се отчетат особените фигури на трансформация в наратологичното знание, специфичните му проявления спрямо многообразието от практики и контексти в съвременната култура.


СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 15:


Цветан Тодоров – „Категориите на художествения разказ“
Христо Тодоров – „Йерархия на връзките в повествованието“
Джералд Принс – „Извън-разказаното“

Боян Манчев – „Философска фигурология и теория на повествованието. Встъпителни методологически бележки“
Дарин Тенев – „Гледната точка и наративните модалности”
Кристиян Енчев – „Денаративизация и фигуративна потенциалност. Опити върху Дарин Тенев“

Мари-Лор Райън – „Разказването при различни средства“
Светла Казаларска – „Музей и разказ“
Брита Найцел – „Наративност в компютърните игри“
Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов

Райко Байчев – „Окото на Бога“
Христиан Вачков – „Salvator (Ars) Mundi? Christie’s разказ, Instagram разказ, разказ за силата на наратива в света на изкуството“
Михаил Иванов – „Дигиталните светове на разказа“

Александър Кьосев – „Разказването на живота. Подходи за изучаването му в хуманитарните и социални науки“

ЕКИП:

Главен редактор: Александър Кьосев
Водещ броя: Филип Стоилов
Отговорен редактор: Моника Вакарелова
Преводачи: Стоян Атанасов, Дарин Тенев, Георги Герджиков, Филип Стоилов
Коректор: Василка Шишкова
Дизайн на корицата: Виктор Мухтаров
Техническа поддръжка на сайта: Павел Колев

Електронно списание за изкуства и култура „Пирон” е издание на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски” / ISSN 2367-7031
Броят „Нова наратология” е изготвен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.