Начало > Новини

"Предизвикателства пред правовата държава и демокрацията породени от глобализацията"

ЦАИ 08/12/2018

Център за академични изследвания София има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара "Политики на правовата държава"

"Предизвикателства пред правовата държава и демокрацията породени от глобализацията"

Лектор: доц. д-р Мартин Белов

10 януари 2019 г. (четвъртък), 17:00 ч.
Конферентна зала на ЦАИ, ул. Стефан Караджа № 7, вх. В, ет. 2

Правовата държава и демокрацията са два от ключовите принципи на конституционното право. Те са стълбове на националния и наднационалния конституционализъм. Те служат като ос за организацията на конституционния дизайн и като канали за отваряне на конституционния ред към мета-правни нормативни системи.

Правовата държава и демокрацията са изправени пред предизвикателствата на глобализацията, информационната и технологичната революция. В тази публична лекция ще представя влиянието на миграцията, информацията и революцията на мобилността върху ключови елементи и предпоставки за Вестфалския тип правова държава и демокрация. Лекцията ще представи няколко нови концепции като „пространства на потоците“, „глобална флуидност на демоса“, „глобална конституционна геометрия“ и др. Ще се опитам да очертая бъдещето на правовата държава и демокрацията в контекста на началото на XXI век.

Д-р Мартин Белов е доцент по конституционно и сравнително конституционно право в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски ”. Доц. Белов е бил изследовател в Института за европейска правна история „Макс-Планк” (Франкфурт на Майн, Германия) и гостуващ изследовател в Института за федерализъм (Фрибург, Швейцария). Специализирал е в Института за сравнително публично право и международно право „Макс-Планк”, Хайделберг, Германия, Университета в Кьолн, Германия и много други европейски академични институции.

Мартин Белов е гостуващ преподавател и гост-лектор по европейско и сравнително конституционно право в много европейски университети: Европейския университет „Виадрина” (Франкфурт/Одер, Германия), Европейско училище по право и управление (Атина, Гърция), Университет „Södertorn” (Стокхолм, Швеция), Scuolla Superiore Sant'Anna (Пиза, Италия), Университета в Лисабон (Португалия), Миланския държавен университет (Италия), Университета в Кьолн (Германия), Университета в Бари „Алдо Моро“ (Италия), Университета „Масарик“ (Бърно, Чешка република), Staatlichen Studienakademie (Дрезден/Бауцен, Германия), Варшавски университет (Полша), Университет в Лодз (Полша) и др.

Мартин Белов е изнесъл публични лекции в Оксфордския университет, Европейската академия за правна теория, Университета „Гьоте” (Франкфурт на Майн), Университета „Зигмунд Фройд” (Виена), Университета „Гуидо Карли“ (Рим, Италия) и др.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.