Начало > Новини

"Николай Генчев (1931-2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката"

ЦАИ 07/03/2019

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Николай Генчев (1931--2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката

Лектор: доц. д-р Стефан Дечев
13 март 2019 (сряда) г. от 18:00 часа
Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А

Кратка информация: В лекцията ще бъде направен опит да се проблематизират обществените, политическите и научните траектории на един от най-известните интелектуалци от периода на комунистическото управление. Досега публикуваните възпоменателни сборници (2002, 2012), разните мемоари, документални филми, както и малкото изследвания (Знеполски, 2016) не изчерпват, а дори допълнително провокират нуждата да се говори и изследва критично наследството на Генчев с помощта на оръдията и хоризонтите на модерния историографски анализ. Ето защо в лекцията ще бъде потърсен отговор на редица въпроси, които не са поставени в споменатите вече публикации, включително някои съществени спорни въпроси. (Даскалов, 1992, 2005). Първата група от проблеми се отнася до идейното и политическото формиране на личността на Генчев през 50-те и 60-те години на 20-ти в. По-задълбочено внимание ще бъде обърнато върху ролята му за легитимацията на сакрализирания романтичен национален исторически наратив. Един от главните фокуси в лекцията ще бъде насочен към твърде специфичното и често самоограничително дисидентско мислене и действие на Генчев, от една страна, и близките му контакти и „флиртове“, както с най-високите етажи на властта, така и със службите за сигурност, от друга. Отделен аспект от лекцията ще бъдат силно оспорваните мемоари на Н. Генчев. Ще бъде проследено скъсването на Генчев с Историческия факултет на Софийския университет, институционализирането на катедра „Културология“ във Философския факултет, както и аналитично ще се разгледа неговия културоложки проект и първите му резултати. В края на лекцията ще бъде подложено на критичен анализ участието на Генчев в българската политика след промените от 1989 г., както и възгледите му по редица обществено-политически въпроси от този период.

Стефан Дечев завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в Амстердамския университет и Централноевропейския университет в Будапеща. Доктор по история и доцент по модерна и съвременна българска история и историография. Бил е гост-преподавател в Университета Комплутенсе в Мадрид и Университета в Грац. Преподава в Югозападния университет в Благоевград и Софийския университет. Изнасял е доклади на множество международни форуми, сред които в университетите Харвард, Бъркли, Колумбия, Тексас и др. В момента работи международен интердисциплинарен екип в проект на Лондонския университет озаглавен „Храна и хранене в Източна Европа от перспективите на културата и общественото здраве“.

Избрани публикации:

I. Книги

Who are Our Ancestors? “Race”, Science and Politics in Bulgaria 1879-1912. Saarbrücken, 2010.

Дечев, Стефан, Политика, пол, култура. Статии и студии по нова българска история. КОТА, 2010.

Дечев, Стефан (предговор, съставител и научен редактор). В търсене на българското. Мрежи на национална интимност (XIX-XXI век). София: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2010.

II. Статии и глави от книги

Between Slavs and Old Bulgars: “Ancestors,” “Race” and Identity in Late Nineteenth-Century In: Geary, P., Klaniczay, G., Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in nineteenth-century Europe, Joep Leersen Series “National Cultivation of Culture”. Amsterdam. Brill Academic Publishers, Leiden, 2013, pp. 347-376

Between Istanbul and Sarajevo through Belgrade - a Bulgarian cookbook from 1874 In: A Garden of Earthly Delights – food in South-East Europe and the Balkans (17th – 19th c), Brill, Leiden, 2018, рр. 376-401

“Shopska salat”: The Road from a European Innovation to the National Culinary Symbol In: From Kebab to Ćevapčići. Eating Practices in Ottoman Europe” Interdisziplinäre Studien zum Östlichen Europa. Harrassowitz Wiesbaden, 2018, рр. 273-288.

Procession of Civilization”- the First Bulgarian Istanbul Cookbook from 1870 and the Road to Modernity, In: Kent Schull, Suraiya Faroqhi (eds.), Rethinking Late Ottoman Civilization, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019 (forthcoming)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.