Начало > Новини

"Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество"

ЦАИ 03/06/2019

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София


ВИ КАНИ да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема



Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, който ще се проведе на 24 – 25 октомври 2019 г. в сградата на ТУ-София.


Тематични направления:
1. Човекът в глобалната ситуация

- Глобализация и културна самоличност
- Организационна култура и модерни управленски практики
- Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
- Политически трансформации в „глобалното село” - Правните и нравствени императиви в съвременния свят

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт

- Модерната наука и нейните критици
- Новите стари идеологии
- Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
- Мултикултурализъм и национализъм
- Свобода и информираност

3. Границите на растежа

- Обществото – либерално и/или социално
- Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
- Пол, демографска революция и социална стратификация
- Екологични промени и политики
- Естетика на технологичния прогрес

Заявките за участие в семинара се приемат до 10 октомври на e-mail: Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Представените текстове се публикуват в рецензиран сборник, рефериран в НАЦИД.

Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

Такса правоучастие: 40лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.

За контакт и допълнителна информация: Гл. ас. д-р Йоана Павлова – e-mail: [email protected] , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.