Начало > Новини

Лекция: "'Излишното' равенство? Неравенства по пол: навици и (нови) рамки"

ЦАИ 17/06/2019

Каним ви на следващата лекция от поредицата "Университет за всички" на тема:

"Излишното" равенство? Неравенства по пол: навици и (нови) рамки


Лектори: проф. Румяна Стоилова, ИИОЗ-БАН и проф. Татяна Коцева, ИИНЧ-БАН25 юни 2019, Университет за всички, Нова конферентна зала, СУ, 18.00 ч.

В условията на национална политика за равнопоставеност на мъжете и жените в България и висока икономическа и социална активност на жените, базирана и на наследството от социализма, резонен е въпросът: какво /още/ да се дискутира по темата за равенството по пол? И все пак, изчезнали ли са традиционните неравенства по пол и има ли нови такива? Как концепцията за равенството по пол се модифицира през политиките за идентичност /и кризите на тези политики/ и как половите стереотипи пречупват понятията за достойнство и уважение към себе си и към другия /пол/? Как нормите, които определят изборите на хората в зависимост от техния пол, се свързват с ограниченията на изборите на труд , който да позволява и грижа за семейството? Как традиционните норми водят до съществени неравенства по пол в действителното време, отделяно за платен и неплатен труд?

Тръгвайки от тези рамки и въпроси, ще се опитаме да погледнем на темата за равенството по пол през призмата на теорията на способността да избираш като ключ към „скритите“ неравенства, изразени както на макро-ниво – чрез социалните политики, така и на микро-ниво – чрез ограниченията в правените избори на работа за жените и мъжете с различна степен на образование, статус в заетостта и етнос. Ще проблематизираме два типа ситуации на невидимост на съществуващите съвременни неравенства по пол. Първата е невидимостта на жизнената ситуация на жените, обречени от традиционната социална норма да се грижат за децата и семейството, но трудът им да остава невидим и недооценен, като същевременно ограничава възможностите им за други планове и избори извън платения труд. Втората невидима ситуация поставя в центъра на анализа интерсекционалността, която обуславя невидимостта и изключеността едновременно по линия на класата, етноса и пола. Анализите са основани на данните от Европейското социално изследване за България и в сравнение с останалите европейски страни.

https://www.facebook.com/events/609598536199880/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.