Начало > Новини

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021

ЦАИ 04/09/2019

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2020-2021

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (http://cas.bg ) обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование,  както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата през следващата академична учебна 2020/2021 година. Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

* Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.
* Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
* Докторантура в швейцарски университет   – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция; * Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 15 ноември 2019 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:


* по документи;
* с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември 2019 г. в София;
* предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.

Критерии за оценка:


* научният опит на кандидата;
* качествата на изследователския проект или творческа работа;
* възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.

Крайният резултат се обявява през май 2020 г.

С допуснатите кандидати в края на ноември 2019 г. ще бъде проведено интервю.

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет.

Лице за контакти:

Димитър Димов
Център за академични изследвания София
Адрес: ул. „Стефан Караджа No. 7, вх. В, ет. 2, София 1000
тел. (02) 980 37 04; 980 08 43;
Ел.поща: [email protected]


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.