Начало > Новини

Покана за участие: "Бързай бавно: режими на времето"

ЦАИ 16/10/2019

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
обявява

CALL FOR PAPERS

за девета научна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността. Темата на конференцията е:

БЪРЗАЙ БАВНО: РЕЖИМИ НА ВРЕМЕТО

Конференцията е отворена за млади и утвърдени учени, както и за работещи в областта на културата и изкуствата. Приветстват се общи теми по поставените въпроси, както и анализи и представяния на конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.

Конференцията ще започне на 6 декември 2018 г. със сесия в Софийския университет и ще продължи на 7, 8 и 9 декември в хотел „Център“, гр. Априлци.

Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2019

Предложенията за участие, включващи заглавие на доклада, резюме до 300 думи и кратка библиография, да се изпращат в електронен вид на адрес: [email protected]

В общия случай разноските на участниците от Софийския университет (транспорт, храна и нощувки) се поемат от организаторите. Външните участници сами осигуряват своите командировки.

Описание на проблемното поле, както и допълнителни технически подробности за конференцията може да откриете на сайта: http://conference.culturecenter-su.org/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.