Начало > Новини

Конференция: "Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи"

ЦАИ 31/10/2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи"

10-ти декември 2019 г.
НБУ, аула

Департамент „Право” на Нов български университет (НБУ) има удоволствието да Ви покани да участвате в научната конференция по повод 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето, която ще се проведе на 10-ти декември 2019 г. в НБУ. Целта на конференцията е да предизвика международна академична дискусия във връзка със значима за съвременното общество тема, каквато е правната закрила на най-уязвимата част от човечеството – децата, като предостави форум за анализ на различните аспекти от тази закрила. Като първи обвързващ международен документ, Конвенцията дава възможност и на чуждестранни учени да вземат участие в обсъждането.

Изказвания към участниците в конференцията: Участниците предлагат доклад по тема, предмет на научната конференцията и го представят пред останалите участници. Представянето се осъществява чрез представяне на експозе в рамките на 10 минути.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в самостоятелен онлайн сборник, който ще бъде представен за включване в референтния списък на НАЦИД и за вписване в CEEОL. На всеки участник в Конференцията ще бъде издаден сертификат за участие.

Срокове:

За заявяване на участие – 20-ти ноември 2019 г.
За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 10-ти декември 2019 г.

За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 20-ти ноември 2019 г. на e-mail : [email protected].

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Проф. д-р Екатерина Михайлова
Доц. д-р Катерина Йочева
Доц. д-р Цветалина Петкова
Гл. ас. д-р Емилия Димитрова
Гл. ас. д-р Ралица Костадинова
Гл. ас. д-р Силвия Цонева


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.