Начало > Новини

"Чувства, пространство и общество"

ЦАИ 23/10/2007

Ново хуманитарно списание с амбиции за интердисциплинарен и нетрадиционен научен обхват отправя покана към бъдещи сътрудници.

Покана за публикации

За повече информация: http://www.elsevier.com/wps/locate/emospa
Електронно подаване на публикации: http://ees.elsevier.com/emospa/

"Чувства, пространство и общество" осигурява място за интердисциплинарен дебат около теоретично компетентни изследвания върху чувствената връзка между хора и места. Списанието се стреми да стимулира изследванията на чувствата и афектите в различни пространствени и обществени контексти, среда и пейзажи. Въпросът за чувствата е свързан с различни научни области и затова очакваме сътрудници от целия спектър хуманитарни и социални науки.

Предложените статии трябва да се занимават с различни пространства и места, които предизвикват или са предизвикани от чувства и афекти, включвайки представителни теоретични и методологични позиции относно чувствата като социален, културен и пространствен феномен. Създаването на това списание представлява уникална и навременна възможност да се проследят вълнуващи и нови начини да се мисли за природите, културите и историите на емоционалния живот.

Очакваме предложения от автори, които могат да разработят посочените проблеми от гледната точка на феминистката, географската, историческата, философската, психологическата, социологическата, антропологическата, политическата и др. парадигми.

Списанието има също очевидна връзка с нарастващия интерес спрямо ежедневието като социална категория и взаимовръзката между места, идентичност и ценности.

Редакционният съвет ще разгледа за публикация изследователски материали, резюмета и коментари на книги и статии, както и отделни мнения, които могат да предизвикат дебат. Иновацинните начин за поднасяне на информацията са добре дошли!

Крайният срок за предаване на материалите за публикация през 2008 г. е 15 януари 2008 г.

Работен език: английски

Редактори:

Dr. Joyce Davidson, Queen's University, Canada


Dr. Liz Bondi, University of Edinburgh, UK


Dr. Elspeth Probyn, The University of Sydney, Australia


Dr. Mick Smith, Queen's University, Canada


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.