Начало > Новини

Конференция: " "Медиите в България: 30 години по-късно""

ЦАИ 19/10/2019

ПРОГРАМА на национална научно-практическа конференция

"Медиите в България: 30 години по-късно"
21 ноември 2019 г.
Нов български университет, корпус 1, АУЛА

Регистрация на участниците: 9.00 – 9.30 часа.
Откриване на конференцията: 9.30 часа.

Свободата на словото и политическата власт в България:
9.30 – 12.30 часа

Свободата на мисълта и свободата на словото като обществена ценност и конституционна норма – проф. д. н. Атанас Семов, член на Конституционния съд на Република България, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет

Какво е медия в съвременната медийна екосистема? – проф. д-р Лилия Райчева, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Програмни акценти в телевизионните програми на трите национални телевизии – проф. д-р Теодора Петрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Проблеми на телевизиите – двадесет години след 1999 г. – проф. д-р Иван Драганов, Нов български университет, департамент „Телекомуникации“

Медиите и изборите – гарантирана ли е свободата на словото? – проф. д-р Екатерина Михайлова, Нов български универститет, департамент „Право“

Медийната легитимация на публичните персони – доц. Георги Лозанов, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Културни трансформации в българските медии след 1989 г. – доц. д-р Орлин Спасов, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Проблеми на медийната регулация в България – доц. д-р Светлана Божилова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Медиите днес и минали обвързаности с Държавна сигурност – Екатерина Бончева, Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Обхват на свободата на словото и медиите според практиката на Европейския съд по правата на човека – доц. д-р Снежана Ботушарова, Нов български универститет, департамент „Право“

Медии и доклади на България пред органите на ООН за наблюдение на изпълнението в областта на правата на човека – доц. д-р Катерина Йочева, Нов български университет, департамент „Право“

Регулиране на социалните медии – доц. д-р Деница Топчийска, Нов български университет, департамент „Право“

За прилагането на чл. 40, ал. 2 от Конституцията на Република България – гл. ас. д-р Николета Кузманова и гл. ас. д-р Капка Георгиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет

Регионални медии и местна демокрация – гл. ас. д-р Катя Христова – Вълчева, Нов български университет, департамент „Политически науки“

Отговорност на медиите за вреди от обида и клевета – гл. ас. д-р Силвия Цонева, Нов български университет, департамент „Право“

Свобода на словото и правова държава – гл. ас. д-р Деяна Марчева, Нов български университет, департамент „Право“

Демонтирането на „обществения страж“ – ас. д-р Илия Вълков, Университет за национално и световно стопанство, Факултет „Икономика на инфраструктурата“, Катедра „Медии и обществени комуникации“; журналист в „Клуб Z“

Предизвикателства пред отразяването на децата-спортисти в медиите – правни аспекти – д-р Христо Христозов, Дружество „Европейско право“

Правото на художествено изразяване в контекста на защитата на правото на изразяване на мнение – д-р Симона Велева, експерт към Комисията по законодателството на Висшия адвокатски съвет

Овладяването на медиите чрез Tipping Point или превръщането на политиката в телевизионно шоу – д-р Поля Станчева

Медийната грамотност в България – мисията задължителна – Диляна Кирковска, асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Социалните медии – пълна гражданска свобода или инструменти на модерна диктатура – Зарина Василева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация

Стандарти за медийно отразяване на спортните постижения на хората с увреждания – Диана Банчева, програмен координатор „Спешъл Олимпикс България“

Подмяната на журналистиката и режисурата на информацията – Валери Тодоров, Фондация „Комуникации и култура“

Дискусия: 12.15 – 13.00 часа.
Пауза: 13.00 – 14.00 часа.

Финансиране на медии и медийна собственост:
14.00 – 16.00 часа

Как и защо стъпиха на българския медиен пазар международните инвеститори и защо си тръгнаха от него през последните години? – Весислава Антонова, журналист във в. „Капитал“, член на Комисията за журналистическа етика

Бюджетното финансиране на Българската национална телевизия – Емил Кошлуков, генерален директор на БНТ

System Error в БНТ! Reload or Restart? – д-р Мартин Захариев, член на Обществения съвет на БНТ

Обществените медии – а сега, накъде? – проф. д-р Маргарита Пешева, Университет по библиотекознание и информационни технологии

Предложения de lege ferenda за оптимизиране на приходите в бюджета на БНТ и БНР – доц. д-р Атанас Симеонов, СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет

Нов модел за финансиране на обществените медии – гл. ас. д-р Диана Андреева–Попйорданова, Университет за национално и световно стопанство, Факултет „Икономика на инфраструктурата“, Катедра „Медии и обществени комуникации“

Правна уредба на собствеността на печатните медии в България – една (не)загубена битка за прозрачност – проф. д. н. Райна Николова, Нов български университет, департамент „Право“

Прилагане правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга „радио- и телевизионно разпространение“ – гл. ас. д-р Гинка Симеонова – Нов български университет, департамент „Право“

Дискусия: 16.00 – 16.30 часа.
Кафе-пауза: 16.30 – 17.00 часа.
Закриване на конференцията: 17.00 – 17.30 часа


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.