Начало > Новини

Лекция "Не/потребното потребление"

ЦАИ 09/11/2019

Лектор гл.ас. д-р Мила Минева

Диагнозата на съвременното общество като консумативно е предмет на академичен консенсус днес, въпреки че споровете за началото му продължават. Любопитното е, че едновременно с вкореняването на потребителските практики се конструират критическите дискурси по отношение на консумацията. Лекцията ще се опита да разкаже исторически различните залози на критиките на потреблението, да покаже от една страна „морализаторските" дискурси, а от друга – еманципативните критики, през които се договарят очертанията на консумативното общество.

Фейсбук събитие

Нова конферентна зала 15 декември 2019 от 18.30 часа

***
Университет за всички е съвместна инициатива на учени от социалните и хуманитарните науки от три от водещите образователни и научни институции в България – Софийски университет „Св. Климент Охридски", Институт за изследването на обществата и знанието, БАН и Нов български университет. Поставяме си за цел да дискутираме актуални теми от обществено значение извън затворените институционални и академични рамки и да привличем вниманието на по-широка аудитория, както от специалисти и студенти, така и от граждани, които се вълнуват от осмислянето на случващото се около нас.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.