Начало > Новини

Лекция: "Популизъм Изток и Запад: емпирична и теоретична съпоставка"

ЦАИ 05/01/2020

Център за академични изследвания София

има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара "Политики на правовата държава"

"Популизъм Изток и Запад: емпирична и теоретична съпоставка"

Лектор: доц. д-р Емилия Занкина


17 януари 2020 г. (петък), 16:00 ч.
Конферентна зала на ЦАИ, ул. Стефан Караджа № 7, вх. В, ет. 2

Лекцията разглежда възхода на популистките партии в Източна и Западна Европа, както и различните теории за изследване на популизма. Представя се нова концептуализация за популизма базирана на теорията за транзакционни разходи. В тази рамка, популизмът се разглежда като политическа стратегия за намаляване на транзакционните разходи в политиката, чрез използване на неформални институции и канали, които се разглеждат като по-бързи и ефективни, и намаляване използването на официални канали и институции, които се разглеждат като бавни и неефективни. Чрез това си поведение, популистките партии създават демократичен и институционален дефицит и трансформират демокрацията от представителна в процедурална, изпразвайки я по този начин от основните демократични ценности.

Доц. д-р Емилия Занкина е първи зам.-ректор „Научна дейност” и преподавател по политически науки в Американския университет в България. Защитила е докторат по международни отношения в Питсбъргския университет. Има бакалавърска степен по политически науки и риторика. Работила е като зам.-директор на Центъра за руски и източноевропейски науки към Питсбъргския университет и като асистент редактор на научното списание East European Politics and Societies. Публикува в международни списания и сборници на тема популизъм и политически партии, реформи в публичната администрация, представяне на жените в политиката, и българска политика.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.