Начало > Новини

"История на знанието: интердисциплинарни перспективи"

CAS 26/10/2007

Покана за участие в международен семинар за млади изследователи, организиран от "Макс Планк" Института за история на науката, 06 март, 2008 г., Берлин.

Институтът "Макс Планк" по история на науката, Свободния университет, Берлин и Университетът "Хумболд", Берлин имат за цел да подобрят своето сътрудничество в областта на история на науката и други свързани дисциплини. Дългосрочната цел на предложения форум е превръщането на Берлин в международен изследователски център в тази насока. Наред с досегашните инициативи в близко бъдеще ще се публикуват условията на конкурс за млади изследователи, които да оглавят две Независими изследователски групи в рамките на Института "Макс Планк". За 5-годишния изследователски период въпросните учени ще са ангажирани с преподавателска дейност и в двата участващи университета.

Настоящата конференция "История на знанието: интердисциплинарни перспективи"  има за цел чрез общ преглед на съвременните тенденции в историята на науката да обозначи като приоритети най-предизвикателните и най-перспективните сред тях. Предлагаме на високо квалифицирани млади изследователи възможност да представят и дебатират своите изследователски проекти пред световно известни учени от областта. Организаторите се надяват по време на форума да възникнат нови идеи и канализират енергии, които да допринесат за установяването и развитието на планувания Берлински център по история на науката.

Поканата е приоритетно отправена към млади учени (с не повече от 5 години след защита), които разполагат с необходимия изследователски опит в областта или се занимават с по-частни научни проекти в областта на естествените, обществените, инженерните науки и медицина, но с акцент върху историята на науката. Необходимо е кандидатът да е защитил, да разполага с постдокторантски изследователски и/или преподавателски опит от минимум 2 и максимум 5 години, както и приносни публикации в престижни издания по тематиката.

Документи за кандидатстване са кратко резюме (2 000 знака максимум) на предлагания в рамките на 30 мин. доклад, CV със списък на публикациите и най-малко две препоръки от учени в областта. Крайният срок е 15 ноември, 2007 г.

Контакти:
Jochen Schneider, Research
Coordinator, Max Planck Institute for History of Science


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.