Начало > Новини

Дискусия "Модернизация без шум": около книгата на Галина Гончарова "Хроники на замогването"

ЦАИ 01/12/2021

Дискусии около книгата на Галина Гончарова

Хроники на замогването и модернизацията в Царство България. Историята на Александър Тенев

Участници: доц. Галина Гончарова, доц. Михаил Груев, доц. Кристина Попова, д-р Кирил Василев

Книгата стъпва върху множество лични свидетелства и архивни документи, събрани от автора и Даниела Колева в рамките на теренната работа по проект за реконструиране на жизнения път на Александър Тенев (1881 – 1950) – богат земеделец, търговец на земя и акционер на банка от Новозагорския край. Проектът е финансиран от внука на Тенев – Александър Александров и извършен с институционалната подкрепа на Института за изследване на близкото минало.

По замисъл и структура предлаганият разказ е далеч от очакваното класическо изследване на отделни фамилии или фамилна памет. Частният биографичен казус на замогването на един обикновен българин преди 9-ти септември 1944 г. се превръща в специфичен смислов център, от който с помощта на методологическия инструментариум на микроисторията и историческата антропология от една страна и на експеримент с научни и художествени жанрове от друга страна, се разкриват „подмолните“ дейци и процеси на модернизацията „без шум“ , свързани с изграждане на националната държава и на справянето с кризата след войните. На фокус попадат (де)стабилизациите на земеделските стопанства и пазари след Първата световна война, усиленото благоустрояване на селото в рамките на общината и под държавен контрол между 20-те и 40-те години, различни проявления на секуларизацията в България, разрояването на образователните стратегии и „обновата“ на традиционния (религиозен) морал и авторитети.

Галина Гончарова е възпитаничка на специалност културология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Главните й изследователски интереси са в областта на историята на българската култура (модерност и съвременност), устната история, антропология на религията и изследванията на грижата и др.. Гончарова има множество публикации върху поколенчески идентичности, верови практики, модели на грижата в България и др. Автор е и на монографията Политики на „поколението“. Генерационни деления в България през втората половина на XIX и началото на XX век.

Доц. д-р Михаил Груев е председател на Държавна агенция „Архиви“ от март 2015. Също така е преподавател е по съвременна българска история и етнология на етническите групи в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и доцент (2009) в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от 2011 е и ней ръководител. Бил е гост-лектор в университетите в Мюнхен, Саарбрюкен, Белград и др.

Кристина Попова
, доктор по история, доцент по съвременна българска история в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (до 2021 г.), понастоящем на работа в ИЕФЕМ – БАН във ВНЗ по медицинска антропология. Специализирала във Виена и Регенсбург, гост-професор във Виена, Грац, Лайпциг, Зиген, Олтен. От 1990 г. участва в работата на Международния университетски семинар за балканистични изследвания и в редколегията на списание „Балканистичен форум“. Научни интереси в областта на историята на детството и младостта, история на жените, история на социалната работа и здравните грижи, биографични изследвания. Автор на: „Националното детe. Благотворителната и просветната дейност на Съюза за закрила на децата в България 1925 – 1944 г.“ (1999) и много други.

Д-р Кирил Василев е преподавател в специалност Културология и ръководител на МП Изкуство и съвременност, Софийски университет Св. Климент Охридски.

15 декември (сряда) 17.30 ч. Нова конферентна зала, Ректорат, Софийски Университет

Събитието е на живо, достъпът е със зелен сертификат и ще се излъчва на живо на Facebook страницата на СеминарBG.

Поредицата се организира от д-р Велислава Петрова, СУ


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.