Начало > Новини

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз"

ЦАИ 01/11/2007

Семинар СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Уважаеми колеги,
Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

18 декември 2007 (вторник), 16.30 ч.

Център за култура и дебат "Червената къща"
ул. Любен Каравелов 15

НАЦИОНАЛНИ КОНФЛИКТИ, ГРАНИЦИ И АСИМЕТРИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ:
СЛУЧАЯТ С ХАБСБУРГСКИЯ МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

лексия на проф. Max-Stephan Schulze
Department of Economic History,
London School of Economics & Political Science

Лекцията е на английски език без превод!

Проф. Макс Шулце е професор по стопанска история в London School of Economics. Изследователските му интереси са насочени към икономическото развитие на континентална Европа през 19-и и 20-ти век, растеж и конвергенция в международната икономика, стопанска история на Европа.

Има издадени редица статии и работни тези, третиращи проблемите на Европейските икономики през миналия век. Изнася лекции на много международни икономически конференции. Проф. Шулце е чест гост-лектор на едни от най-известните университети в света.


Публикации
- Western Europe since 1945: Economic and Social Change (Longman: London, 1999).

- Engineering and Economic Growth. The Development of Austria-Hungary's Machine-Building Industry in the Late Nineteenth Century (Frankfurt / New York: Peter Lang, 1996).

- ‘Trade, Convergence and Globalisation: the Dynamics of the International Income Distribution,
1950-1998’, with P. Epstein and P. Howlett, Explorations in Economic History 44 (2007)

- ‘Distribution Dynamics: Stratification, Polarization and Convergence Among OECD Economies, 1870-1992’, with P. Epstein and P. Howlett, Explorations in Economic History 40 (2003)

- ‘The Post-War European Economy in Long-Term Perspective’, Schulze (ed.), Western Europ

----------------------------------------
Предишни лекции:

12 декември 2007 г. (сряда), 17.30 ч.

Център за култура и дебат Червената къща
Ул. „Любен Каравелов” 15

КОМИНИ СРЕД ЛОЗЯТА.
УДАРНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА АГРАРНИ ОБЩЕСТВА: БАЛКАНСКИЯТ СЛУЧАЙ

Екатерина Никова
Институт по балканистика, БАН

---

14 ноември 2007г. (сряда), 17.30ч.

ПАРИ И ЦЕНИ ВЪВ ВИДИН ПРЕЗ ХVІІІ век

Християн Атанасов
Централен държавен архив

---


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.