Начало > Новини

Две докторантски позиции в областта на икономическа методология и история

ЦАИ 12/11/2007

Университетът в Амстердам и Изследователската група "История и методология" на основа на предишния си изследователски опит в история на иконометрията, моделирането и статистиката инициира нов проект, наскоро одобрен за финансиране от Холандската научна фондация (NWO), който ще позволи разработването на изследване върху изследователските практики в икономиката.

Търсят се кандидати за две редовни докторантски позиции по история и методология на икономиката без значение националността.

Изисквания
Позициите са предназначени за отлични студенти със завършена магистратура или нейния еквивалент в областта на икономиката, когнитивната психология или други социални науки, или в областта на история на науката/Социалните науку. Студентите е добре да са подготвени за набиране и обработка на исторически и етнографски материал.

Допълнителна информация
Запитвания относно проекта могат да бъдат отправяни към Dr. Harro Maas (имейл: , ел. страница http://www1.fee.uva.nl/pp/hmaas/ ). Подробно описание на проекта се предоставя при запитване. Повече информация за изследователската група може да немерите тук: http://www.fee.uva.nl/hme/ .

Назначение
С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за срок от една година (от 1 февруару 2008 г.), който ще приключи с оценка. При положителна такава договорът ще бъде продължен за период от 3 години. Очаква се от студента за този период да завърши своята дисертация. Месечното възнаграждение варира от €1,956 за първата година до €2,502 през втората. Докторантите ще има възможност да специализират в "Макс Планк" Института по история на науката в Берлин.

Кандидатстване
Кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо, CV, резюме на темата, с която кандидатстват (max. 2000 думи), академична справка и две препоръки. Документите трябва да се изпратят на:

Universiteit van Amsterdam
Personnel Department
attn J.J. Bast
Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam
The Netherlands

Документите могат да изпращат и на [email protected]. Моля в писмото посочете номера на позицията (07 - 5043). Крайният срок за кандидатстване е 1-ви декември 2007 г.

Harro Maas
Dept. of Economics, Room E9.09
University of Amsterdam
Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam
The Netherlands

Tel: 00 31 20 525 4263
Fax: 00 31 20 525 4254
email:
http://www1.fee.uva.nl/pp/hmaas


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.