Начало > Новини

Изложба "100-годишнината от рождението на проф. Ян Паточка"

ЦАИ 19/10/2007

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Институт за философски изследвания
и
ЧЕШКИ ЦЕНТЪР


имат удоволствието да Ви поканят на 20 ноември 2007г., вторник, от 17ч. в Централно управление на БАН, ул."15 ноември" №1 на откриването на изложба, посветена на

100-годишнината от рождението на ПРОФ. ЯН ПАТОЧКА

изявен европейски интелектуалец, чешки философ, комениолог, преводач и общественик, един от авторите на Харта'77

Изложбата ще продължи до 30.11.2007г.


ПРОФ. ЯН ПАТОЧКА
(1907 – 1977)

Животът на чешкия философ, комениолог, преводач, публицист и общественик проф. Ян Паточка - една от най-ярките фигури в европейското интелектуално пространство на ХХ в., съавтор на “Харта 77”- е респектиращо единство на философска мъдрост и интелектуално достоинство, морален максимализъм и отговорно гражданско поведение, достигащо до жертвеготовност.

Парадоксално е, че, широко известен и уважаван в западно-европейските страни, проф. Паточка е почти неизвестен на Изток: до 1990г. произведенията му, издавани в Германия, Франция, Холандия, Норвегия, Италия и др. страни, в неговата родина са достъпни само като “самиздатовски”.

Получил класическо, славистично и философско образование в Прага, Париж, Берлин и Фрайбург, през 30-те и началото на 40-те години Ян Паточка е активен участник и организатор на западно-европейския философски живот, обединен от идеята за запазване на интелектуалните и демократични ценности в тревожните предвоенни години.

Независимо от многобройните драматични обрати в живота му след 1944г., той оставя теоретично наследство от над 10 000 страници. Удивлява кръгът от автори и проблемни области, които проф. Паточка анализира с вещина - изследвания върху античната, немската, френската и чешката философия, върху проблеми на философията на историята, на образованието и възпитанието (една винаги актуална за него тема), на изкуството и естетиката, на морала и духовните основания на съвременността. Превежда от руски и немски език философски и педагогически произведения - Кант, Хегел, Хердер, С.И.Хенсен и др.), организира ”Underground University”- семинари в частни жилища за философи, художници и театрали, пише театрални текстове, откликва на всеки болезнен обществен проблем. Неговите „Еретични есета върху философията на историята”(1975г.) – може би най-превежданото и четено произведение на проф. Паточка - акцентират тревожно върху застрашените устои на свободата и духовността, върху безпрецедентната морална отговорност на съвременника.

От 70-те години нататък произведенията на проф. Паточка се издават в чужбина или като „самиздат” в Чехословакия. Създаденият през 1984г. в сътрудничество с Пражката “самиздатовска” група Архив “Паточка” към Виенския Институт за науките за човека (IWM) съдържа всички негови публикувани и непубликувани изследвания, кореспонденцията му и проучванията върху тях.

През 1990г. във Института по философия на Чехословашката академия на науките се формира “Архив на Ян Паточка” като самостоятелно звено, основано от двама от неговите петима ученици, наградени през 1990г. от ЧАН за осъществяването на “самиздатовската” поредица от книги на Паточка.

През 1996г. пражкото издателство OIKOYMENH започна издаването на Събраните съчинения на проф. Ян Паточка.

Многобройните научни прояви, посветени на неговото теоретично наследство (Париж 1990г., Аахен 1991г., Неапол 1997г. и т.н.), както и през тази юбилейна година, организирани от Карловия университет и Чешката академия на науките с подкрепата на Виенския Институт за науките за човека, Хусерловия кръг и още много чешки и чуждестранни организации, са само начало на задълбоченото анализиране на творчеството на проф. Паточка.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.