Начало > Новини

Българско общество на хуманитарните издатели

ЦАИ 01/11/2007

На 21 ноември, сряда, 18 часа, в новата книжарница на Александра-видео,
площад Славейков 11

ще се състои промоцията на Българско общество на хуманитарните издатели и публично представяне на новия му уебсайт (http://bsph.org).

Членове:
- Издателска къща КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ – КХ
- Издателство СОНМ
- издателска къща СТИГМАТИ
- Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
- Издателство АГАТА–А
- Издателство КАМА
- издателство ПАРАДИГМА
- Фондация ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК
- Списание СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ


Нашата организация откликва на новата ситуация в книжния сектор, която крие възможността да заплаши оцеляването на типа издатели, към който принадлежим ние, а следователно – да доведе до обедняване на културата на книгата и да накърни интересите на образованата четяща публика.

Бихме искали да работим в сътрудничество с всички правителствени
и неправителствени организации в областта на книгата и периодиката.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.