Начало > Новини

10 постдокторантски стипендии за академичната 2008/2009

ЦАИ 20/11/2007

Стипендиите са на Академия на науките "Берлин - Бранденбург", Фондация "Fritz Thyssen" и WiKo Берлин и са посветени на:

ЕВРОПА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И БЛИЗКИЯТ ИЗТОК В ЕВРОПА

Програмата се опитва да преосмисли ключови понятия и основания, които свързват и разделят Европа и Близкия Изток. Проектът разчита на опита и знанията на различни учени вън и в Германия, чиято работа ще протича в университетски и други академични институции в Берлин. Темата на проекта извежда като акценти следните изследователски подходи:

1) изследване на богатството и комплексността на историческото наследство и контакти между Европа и Близкия Изток; 2) преразглеждане генеалогията на схващанията за митичното 'начало', 'произхода' и 'чистотата' в отношението им към културата и обществото; и 3) преосмисляне на ключовите понятия, установени през XIX в. и стоящи в основата на идентичността, националните, културните и регионалните канони и епистемологии, за споделената модерност в светлината на съвременните културни, социални и политически отношения.

"Европа в Близкия Изток и Близкият Изток в Европа" е спонсорирана от Фондация "Fritz Thyssen". Тематичните акценти на програмата са следните:

Градовете: космополитизъм в Средиземноморието и прилежащите му райони


Тази изследователска група се ръководи от Ulrike Freitag и Nora Lafi, и двамата членове на Центъра за съвременни изследвания на Ориента, Берлин (Centre for Modern Oriental Studies).

Ислямският дискурс от перспективата на Близкия Изток и на Европа


Изследователската група е ръководена от Gudrun Krämer, Институт за изследване на исляма, Свободния университет в Берлин (Institute for Islamic Studies).

Гледни точки към Корана: различни погледи към общата история

Този модул се ръководи от Angelika Neuwirth, Работна група "Арабски изследвания" към Свободния университет в Берлин и Stefan Wild, Университета в Бон.

Пътуващи традиции: Сравнителен анализ върху Близко-източната литература

Тази работни група е ръководена от Friederike Pannewick, Център за Далечно- и Близко-източни изследвания, Philipps-Universität Marburg, и Samah Selim, IREMAM, Aix-en-Provence.

Традиция и критика на модерността: секуларизъм, фундаментализъм и религия от Близко-източна перспектива

се ръководи от Amnon Raz-Krakotzkin, Университета "Ben Gurion".

Повече подробности за прогрмата и начините за кандидатстване може да откриете в английската версия на новината!

Крайният срок за подаване на документи е 31 януари 2008,

Контакти:
Europe in the Middle East - the Middle East in Europe
c/o Wissenschaftskolleg zu Berlin
Attn: Georges Khalil
Wallotstrasse 19,
14193 Berlin
Fax +49 30 - 89 00 12 00
E-mail: .

Повече за проекта може да видите и на : http://www.eume-berlin.de

За информация относно участващите институции вижте:

Berlin-Brandenburg Academy of Sciences: http://www.bbaw.de/
Center for Literary Research: http://www.zfl.gwz-berlin.de/
Centre for Modern Oriental Studies: http://www.zmo.de/
Institute for Islamic Studies: http://userpage.fu-berlin.de/~islamwi/
Seminar for Arabic Studies: http://web.fu-berlin.de/semiarab/
Wissenschaftskolleg zu Berlin: http://www.wiko-berlin.de/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.