Начало > Новини

38-ми Световен конгрес на Международния институт по социология

ЦАИ 21/11/2007

Покана за участие в редовната сесия

"Политика на близостта: мобилност/заседналост на практика"
Организатор: Университетът в Калабриа, Италия.
Място: Будапеща 26-30 юни 2008 г.

Пресечните точки и отношенията между глобален и локален свят могат да бъдат обхванати и разбрани чрез понятието за мобилност. Следвайки Джон Ъри и други, социологията на мобилността може да се схване като наука за смесванията и хибридизацията на хората, предметите, артефактите, информацията. Мобилността (и заседналостта като нейна обратна и допълваща я страна) предполага множествени срещи, нови включвания и изключвания. Близостта, топлотата и общежитието все повече зависят от това как се осъществява мобилността чрез неизбежното влияние на инфраструктурата.

Всичко това повдига някои важни въпроси:
- Какво значи да си мобилен и/или заседнал?
- Дали мобилността е ресурс или препятствие?
- Как се постига 'движението'?
- Как усещането за време, пространство, глобално и локално се влияе от мабилността на практика?
- Как се конструира усещането за близост чрез разните информационни и комуникационни инфраструктури?
- По какъв начин мобилността се подпомага и развива в глобалния свят?
- Каква е връзката между близостта и контекстуализацията/усядането?

Имайки предвид тези широки въпроси, организаторите канят участници, засягащи следните теми:
- връзките между мобилност, заседналост и глобализация (с особен акцент върху неравния достъп до средства и възможности за движение);
- връзките между мобилност и технологичните средства (мобилни технологии, информация и хора);
- практики и обстоятелства, при които мобилността е 'задължителна';
- мобилност и информационен поток;
- мобилност и комуникационни практики;
- близостта лице-в-лице и/или медиирана близост.

Подаването на документи за участие е възможно до 15ти януари на email:
,

Official web-page: www.iisoc.org/iis2008


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.