Начало > Новини

"Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)"

ЦАИ 28/11/2007

Катедра "Социология" при Правно-Исторически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски",
Благоевград

има удоволствие да обяви покана за доклади за нейната третата международна конференция.
Социология и право.
150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)


Конференцията ще се проведе на 29-31 май 2008 г. в ЮЗУ „Н. Рилски”, ул. „Иван Михайлов” № 66, Благоевград.

Основна тема на събитието ще бъде дискусията за научното наследство на Емил Дюркем. Конференцията ще разгледа ключови проблеми и предизвикателства в сферата на отношенията между социологията и правото, с които съвременна обединена Европа се среща.

Югозападен университет „Неофит Рилски” - Б лагоевград, създаден през 1974 г., е акредитиран институционално от НАОА към Министерския съвет на Република България на 9 март 2006 г. за срок от 6 години, оценка "много добра".

Катедра „Социология” при ЮЗУ, създадена през 1994 г., е един от водещите центрове
на българската социология. Нейните две предишни международни конференции привлякоха много участници и докладите бяха публикувани в две книги:

- Йосифов, А., М. Серафимова, Л. Владимиров (съст.) 2002. Либералното мислене пред
дилемите на 21 век (сборник научни изследвания), ЕОН-2000, София

- Серафимова, М., Ж. Кьосев, В. Дулов, Д. Пейчева, М. Маринов, И. Якова, А. Цветков
(съст.) 2005. Религия и политика. Международна конференция. Десет години от създаването на специалност "Социология". Югозападен университет "Неофит Рилски",
Правно-исторически факултет. Издателство БОН, Благоевград

Работни езици: английски и български.

Участниците се умоляват по възможност да представят докладите си на английски език.

Моля, изпратете ни писмо, което да съдържа Вашето име, институционална принадлежност, електронен пощенски адрес, заглавие на доклада и резюме от една
страница на адрес:

Катедра „Социология”, ЮЗУ „Н. Рилски”
Ул. „Иван Михайлов” № 66, 2700 Благоевград
E-mail: до 1 февруари 2008 г.

Готовите доклади трябва да са до 10 стандартни страници (Microsoft Office Word 2003,
Font: Times New Roman, Font Size: 12, Line Spacing: 1.5 lines; с бележки в края на текста
и библиография).

На участниците, чиито доклади бъдат приети, ще се предложи настаняване, храна и
служебен превоз между София и Благоевград в дните на конференцията. Не се
предвижда такса участие.

Моля, винаги изпращайте кореспонденцията си до e-mail: .
Краен срок: 1 февруари 2008 г.!

С уважение:
доц. д-р Мария Серафимова
Ръководител, Катедра „Социология”, ПИФ
ЮЗУ „Н. Рилски”
ул. „Иван Михайлов” №66
2700 Благоевград
www.swu.bg


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.