Начало > Новини

Инициатива-апел за връщането на българските архиви от Москва

ЦАИ 29/11/2007

Инициативата за подписката е на Фондация "Свободна и демократична България" и Дими Паница. Ето го и текстът:

Ние, долуподписаните български граждани, обединени от своята загриженост за по-добро познаване на историческото минало на нашата страна и от стремежа си да опазим историческата й памет

Апелираме към българските държавни институции

да предприемат необходимите стъпки за разрешаване на един изключително важен и дълго отлаган проблем – връщане в България и предоставяне на достъп на българската научна и гражданска общественост до документи от първостепенна важност за българската история, които се намират в архивите на Руската федерация.

Добре известно е, че в дните след 9 септември 1944 година група български държавници, включваща регентите и членове на правителствата от периода 1940 – 1944 година, са арестувани и по-късно изпратени в Москва за разпити и провеждане на следствието, което подготвя процесите по т.н. Народен съд. Заедно с тях са „арестувани” и изпратени в Москва значителни документални масиви на Министерския съвет, на Министерството на външните работи, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на войната, на Тайния кабинет на Двореца. В десетките хиляди страници отнети документи се съдържа съществена информация, засягащи ключови моменти от нашето минало. Достъпът до нея несъмнено ще позволи на изследователите по-цялостно да възстановят и по-задълбочено да анализират събития от българската история от втората половина на тридесетте и първата половина на четиридесетте години.

След 1990 година въпросът за връщането в България на тези „арестувани” архиви е поставен за първи път в рамките на българо-руските междудържавни отношения от правителството на Димитър Попов, както и при официално посещение в Русия на Президента на България д-р Желю Желев през 1991 година. За съжаление бързи резултати не са постигнати и беше необходимо да изминат повече от 15 години преди въпросът да бъде повдигнат отново, макар и в разговори на експертно ниво, между Главно управление на архивите при Министерския Съвет на България и Руската агенция за архиви.

Ние намираме, че предстоящата 2008 година – Година на Русия в България и Година на България в Русия - създава изключително благоприятни условия за бързото разрешаване на този проблем в дух на добра воля и сътрудничество, които днес характеризират отношенията между двете страни.

Ние вярваме,
че е време да бъде пробудена и мобилизирана широка гражданска енергия за разрешаването на този важен за българската историческа памет въпрос. Дошъл е моментът гражданското общество в България категорично да изиска връщането на българските архиви и предоставяне на достъп до тях на изследователската общност.

Ние призоваваме Председателя на Народното Събрание, Президента и Министър-председателя на Република България активно да поставят този въпрос при всички свои контакти си с руската страна в предстоящите месеци.

Нашата гражданска акция активно ще подкрепя тези усилия, ще следи за развитието им и ще приветства бързото постигане на резултати.

Може да се присъедините към петицията ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.