Начало > Новини

"Идеята на образованието"

ЦАИ 06/12/2007

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Пета световна конференция
на Inter-Disciplinary.net,
Будапеща, 08 - 10 май, 2008 г.

Тази интер- и много- дисциплинарна конференция има за цел да направи преглед и оцени състоянието на висшето образование и контекстите, в които то се предлага. Проектът отстоява традициите на либералното образование и присъщия за него принцип на знанието като цел сама по себе си. В частност проектът ще се занимае в природата и целите на висшето образование, неговите ръководни принципи, практически функции и роля в обществото.

Предложените статии, представяния, доклади и панели могат да се състредоточат върху следните акценти:

I. Природата, целите и променящите се релефи на висшето образование

II. Общество, култура и мястото на висшето образование

III. Интернет, витуалното обучение и висшето образование

IV. Глобализация, демокрация и висше образование

Подробно описание на тематичните приоритети и други детайли може да видите в английската версия на новината!

Резюме за участие в размер на 300 думи трябва да бъде изпратено до петък 18ти януари 2008 г. Ако предложението бъде одобрено, пълният текст трябва да бъде изпратен до петък 18ти април 2008 г.

Повече информация за цялостния проект може да научите на:
http://www.inter-disciplinary.net/ati/education/ioe/ioe.htm

Подробности за конференцията:
http://www.inter-disciplinary.net/ati/education/ioe/ioe5/cfp.htm


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.