Начало > Новини

Информационна среща, посветена на Подпрограма "Хора"

ЦАИ 05/12/2007

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЕС КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 13 декември 2007 г. (четвъртък), от 15.30 часа, в Информационния център на ЕС, (ул. Московкса 9, гр. София) ще се състои информационна среща, посветена на Подпрограма „Хора” на Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания (2007-2013 г.)

Проф. Иван Шопов, от БАН, ще представи Подпрограмата и ще даде обяснения за стипендиите „Мария Кюри”:

- как млад учен може да изработи докторска дисертация в страните от ЕС със стипендия до 3 год., или да специализира в Postdoc позиция със срок до 2 г.;

- как опитен учен (с научен стаж над 4 или над 10 г.) може да специализира, както в рамките на ЕС, така и в трети страни със срок от 1 до 2 год.;

- как учени, работили продължително в чужбина, могат да бъдат подпомогнати за да започнат отново изследователска работа в родината си;

- ще бъдат дадени обяснения за мрежите за начално обучение на изследователи, за възможностите за партньорство университет-индустрия, наградите М. Кюри и др


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.