Начало > Новини

Изследователски стипендии на Институт за изследване на близкото минало

ЦАИ 07/12/2007

В рамките на своя тригодишен проект "Политики на знанието и паметта" Институт за изследване на близкото минало, София обявява годишна конкурсна процедура за четиримесечни изследователски стипендии за млади учени – докторанти и постдокторанти (до 35 г.) от социалните и хуманитарните науки, които работят по тематика, свързана с изследване на комунистическия период в България.

Крайният продукт на подпомогнатото изследване се очаква под формата на научна студия по неразработвана или слабо позната тема във формат годен за научна публикация.

Кандидатстването става с кратко проектно описание (до 2000 думи, съдържащo мотивация, метод и източници) и CV. Препоръка/и от утвърден/и учен/и от областта са желателни, но не задължителни.

Срокът за подаване на проектите е 10-ти януари 2008 г.

На адрес
:
Институт за изследване на близкото минало
пл. Славейков 11, ст. 511
София 1000

или по интернет на имейл:

За повече подробности:
Тел. +359 2 9814988


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.