Начало > Новини

Магистърски и докторски стипендии по философия и история и философия на науката

ЦАИ 11/12/2007

Университета в Лийдс, Великобритания
Катедра по философия предлага стипендии в областта на философията и философия на науката.

Катедрата отпуска 2 до 3 стипендии за редовно или задочно учащи се с подходящи качества за магистърска или докторска степен. Периодът на стипендиите започва от септември - октомври 2008 г. Те ще покриват пълния размер учебна такса и ще осигуряват издръжка в размер на £11,000 за докторанти и £8,000 за магистри. Докторските стипендии за дават за период от една година като биват продължавани при добра оценка на постигнатото. Катедрата предлага възможности за преподаване, което се заплаща на час.

Преподавателите в Катедрата за над 30 и с този си състав тя е най-голямата във Великобритания. Образователната програма предлага магистърски курсове по философия, история и философия на науката и комуникационни изследвания. Катедрата предлага научно ръководство във всички основни области на философията и история и философия на науката. Високи резултати има в естетиката, историята на аналитичната философия, история и философия на науката, метафизиката и философия на физиката. От интерес на катедрата е да привлече способни студенти от тези области. На студентите се помага финансово за участия в международни научни събития и за архивна работа.

Относно кандидатстването и повече информация за стипендиите може да се обръщате към:

Ms Katy Lanceley,
Postgraduate Secretary, Department of Philosophy,
University of Leeds,
Leeds LS2 9JT, UK
email: tel 0113 343 3263 fax 0113 343 3265

Краен срок 10 март 2008 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.