Начало > Новини

Покана за участие в исторически семинар

ЦАИ 07/07/2006

В Център за академични изследвания София ще се проведе международния семинар на тема:

Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeast and Northern Europe

Семинарът ще се проведе на 28-30 октомври в Център за академични изследвания, ул. Неофит Рилски No. 70, ет. 3, София 1000.

Целта на семинара е да провери интереса на българските изследователи към така поставената тема и да косолидира общност от учени, на базата на която да се сформира екипа на подготвян проект по същата тематика и заглавие.

За контакти:
тел. 9803704,
email:

 


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.