Начало > Новини

"Отбелязването на Първата световна война в Централна и Източна Европа 1918-1939"

ЦАИ 06/11/2006

Покана за участие в семинар на Централно-европейския университет, Будапеща;
23-25 март, 2007 г.

Въведение
Семинарът се стреми да изясни начините, по които Първата световна война е отбелязвана или помнена в Централна и Източна Европа в междувоенния период. Ще се опита да постави проблема на сравнителна основа, да разбере промените и развитието на различните начини да се помни това събитие, но също така и да отличи общите черти в една наднационална перспектива към феномена. Поканата е насочена към преди всичко млади изследователи, местни историци и архивари, както и към университетски преподаватели.

В центъра на теоретичната постановка на семинара е схващането, че ознаменуването на дадено събитие е винаги многообразно и дори различно дори и в най-хомогенната общност.

Официалният език на семинара е английски.

Краен срок за подаване на документи е 31 декември 2006 г.

Пълният текст на поканата може да видите в английската версия на портала.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.