Начало > Новини

"Отвъд въобразената уникалност: Национализмът в сравнителна перспектива"

ЦАИ 14/12/2007

Целта на конференцията е да създаде условия за интердисциплинарно и международно дебатиране на национализма. Добре дошли са предложения за доклади в теоретична насока и/или частни случай, изхождащи от социологическа, политическа, медийна, литературна и изкуствоведска гледна точка. Очакват се представяния както върху историята на национализма така и неговите съвременни форми. Сравнителните анализи са приоритет.

Примерни тематични акценти:
- теория на национализма и етносите;
- религиозният контекст на национализма;
- хибридни идентичности;
- колониализъм и пост-колониализъм;
- род, пол и нация;
- колективна памет и политики на историята;
- идеята за избраната нация;
- национализмът и гражданските религии;
- национализмът след 1989;
- национализмът и ЕС;
- анти-американизъм и европейската идентичност;
- малцинствени права и мулти-културни контексти;
- визуалната култура на национализма;
- национализмът в епохата на глобализацията;
- транснационализъм и национализъм.

Докладите трябва да се ограничат до 15-20 минути, за да се позволи дискусия.

Крайният срок за подаване на резюмета (до 500 думи) е 29-ти февруари, 2008 г. Одобрените предложения ще бъдат известни до 15-ти март. Може да се изпращат до William R. Glass на имейл: .

Контакти:
American Studies Center
University of Warsaw
al. Niepodleglosci 22
02-653 Warszawa
Poland


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.