Начало > Новини

"Възродителният процес в България"

ЦАИ 18/11/2007

20 декември (четвъртък), 19.30 ч.
зала „Гъливер”, Червената къща

Възродителният процес в България

лектори - д-р Михаил Груев и д-р Алексей Кальонски

Д-р Михаил Груев и д-р Алексей Кальонски ще дискутират малцинствената политика на комунистическия режим в България с нарочен поглед към т.нар. „възродителен процес."
В рамките на цикъла лекции “Национализмът днес: различни ли са национализмите на Балканите?”

Осъществявано съвместно със СУ „Св. Климент Охридски”

С подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.