Начало > Новини

Лятно училище по изследователски методи и техники в политическите науки

ЦАИ 04/01/2008

През 2008 Европейският консорциум за политически изследвания организира третата по ред Лятна школа по изследователски методи и техники със съдействието на Факултета за социални науки, Университета в Любляна, Словения.

Училището е предназначено за магистри, докторанти, преподаватели и изследователи в областта на политическите науки и близките дисциплини.

Сряда 30 юли - събота 16 август 2008

Подготвителни курсове (три дни: 30 юли - 01 август)
Тези курсове предлагат интезивно въведение/припомняне на повечето количествени и автоматизирани системи и софтуерни продукти. Ще бъдат водени от преподаватели от Университета в Любляна. Препоръчителни са особено за участниците, които имат малък опит с подобни средства:

Въведение в SPSS
Въведение в R
Отново математика (I): линейна алгебра и аритметика
Отново математика (II): Вероятности
Статистика

Организация на изследването (един ден: 02 август)

Участниците ще имат възможност да присъстват на до 4 от посочените семинари, всеки от който ще трае до 90 минути. Целта им е да предложат 'пакет' от полезни разсъждения, източници и практически съвети относно различните етапи в изследването.

A. Теории, методи и данни в политическите науки.
B. Как да управляваме изследователския процес?
C. Как да пишем изследователски проект?
D. Как да напишем научна статия?
E. Как да представяме качествени данни?
F. Визуализация на количествени данни.

Основни курсове (две седмици: 04 август - 16 август)

6. Математически понятия и формално моделиране
7. Подбор на сравнителни методи: QCA и колебания
8. Множествен регресионен анализ
9. Вариантни анализи и анализи на крос-национални проучвания
10. Мрежови анализ
11. Анализи на частни случаи
12. Многопластови анализи
13. Експертно интервю (техники), събиране и боравене със суровите данни
14. Комбинирани методи: методология и приложения
15. Събитийна история и кризисни анализи
16. Актуални подходи в проучванията: подготовка на сравнителни и online проучвания
17. Количествени контент анализи
18. Интерпретативни методи: събирането на качествени данни и техния анализ
19. Засичане на данните и структурно уеднаквяване
20. Интерактивни качествени данни: online и offline етнография, фокус групи и интервюиране

Подробно описание на курсовете (на английски език, за да се избегнат възможните недоразумения при превода - бел. админ.) и информация за таксите, настаняването и процедурата по кандидатстване може да видите на: ECPR website.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.