Начало > Новини

"Посткомунистически преходи и съвременните национализми в източна Европа"

ЦАИ 27/12/2007

Публична лекция на д-р Анна Миркова

Поскомунистическите преходи в източна Европа са съпътсвани от социална, икономическа и културна дислокация.В повечето държави преходите биват съпроводени от етнически напрежения, но в някои, като в Югославия например, напреженията кулминират във войни и масови убйства напомнящи 30 - те и 40 - те години на XIX век.Как можем да си обясниме тези явления?

Част от цикъла лекции “Национализмът днес: различни ли са национализмите на Балканите?”.

С подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов”
ул. „Любен Каравелов” 15, зала Гъливер, 10 януари (четвъртък), 19.30 ч.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.