Начало > Новини

Летен курс за провеждане на архивни изследвания

ЦАИ 08/01/2008

Организиран от Института за Европейски, руски и евразийски изследвания към Университета "Джордж Вашингтон", САЩ.

Летният курс има продължителност пет дни, по време на които докторанти и изследователи имат възможност да бъдат въведени в основите на проучването в архиви. Въпреки че рабоата с архиви е интегралана част от академичната работа, много често бакалавърските програми не предлагат подобно обучение. В стремежа си да преодолее този недостатък Университета "Джордж Вашингтон" започна провеждането на споменатия курс през 2003 г. Досега курсът беше предимно насочен към спецификата на архивната работа по проблемите на Студената война, но в своето пето издание организаторите искат да разширят тематичния фокус към теми от модерната история и международните отношения. Добре дошли като участници в курса са представители на различни дисциплини - история, публична администрация, политология, международни отношения, социология, антропология и други социални науки.

Курсът се провежда от преподавателите от работната група "Студената война" към Института, експерти от Архива на Службата за национална сигурност и изследователи от проекта "Международна история на Студената война".

Покана за участие - SICAR 2008

Потенциалните участници в курса са докторанти, чиито изследвания предполагат работа в архиви (най-вече в наскоро отворени архиви) върху теми, свързани със съвременната история и международните отношения. Курсът е организиран в следните части:

- предварителна подготовка за достъп до архива и организиране на времето;
- как са изготвяни и депозирани документите в архива, който изследваме;
- как да се справим с предизвикателствата при тълкуването на архивните единици (културни и езиков бариери)

Кандидатите трябва да изпратят попълнен формуляр , проектно предложение (две страници), което да описва очакваните ползи от курса, CV и една препоръка от член на тяхната катедра. Крайният срок за кандидатстване е 22 февруари, 2008 г. Моля изпратете документите на (препоръките могат да бъдат изпратени по e-mail или обикновена поща на адрес: The Institute for European, Russian and Eurasian Studies; ATTN: SICAR; 1957 E St. N.W., Suite 412, Washington, DC 2005 2 )

Разходите по настаняването и храната ще се поемат от организаторите. Има възможност и за финансиране на транспорта. За повече информация: (202)994-6342 или . SICAR се финансира от Andrew W. Mellon Foundation.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.