Начало > Новини

"Национализмът в идеологията и културата на късния социализъм в България"

ЦАИ 04/01/2008

публична лекция на доц. д-р Иван Еленков (СУ "Св. Климент Охридски")

Изложението се съсредоточава върху два основни момента - началото на 70-те и 80-те год. на миналия век - организацията и провеждането на честването на 1300 години от създаването на българската държава, и "Възродителния процес" от средата на 80те год. на миналия век.

Част от цикъла лекции "Национализмът днес: различни ли са национализмите на Балканите?"

С подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Изтoчна Европа.
17 януари (четвъртък), 19.30 ч.
Червената къща, зала "Пеша Николова"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.