Начало > Новини

Покана за участие "Тяло и идентичност"

ЦАИ 14/01/2008

Покана за участие в международна конференция, организирана от Общество на жените-философи, Великобритания (SWIPUK)

22 - 23 май 2008 г.

Конференцията има за цел да изследва ролята на тялото в конституирането на различни аспекти от личната и обществена идентичност.

Напоследък твърдението, че биологията определя идентичността е сериозно оспорвано, но тематиката предизвика задълбочени теоретични дебати около ролята на тялото върху индивидуалния субект и различни категории на обществената самоличност. Форумът ще се посвети предимно на половата, културната и расовата идентичност, на хората с увреждания, на идентичности, постигнати чрез различни телесни промени.

Добре дошли са доклади, засягащи най-различни аспекти на 'въплътяването' и/или идентичността ('отелесена' идентичност, 'окултурено' тяло, общностни и транскултурни идентичности, хибридност, увреждания, транс-сексуалност, телесна цялост и нейното нарушаване, идентичност и признание, въобрезени тела...).

Някои от потвърдените участници са:
Professor Linda Alcoff, Syracuse University
Dr. Lois McNay, Somerville College, Oxford
Dr Jakie Leach Scully, Newcastle University
Dr. Margrit Shildrick, Queens University, Belfast
Dr. Simone Giordano, Manchester University

Резюмета може да се изпращат на Stella Gonzalez Arnal ( ) до 18 февруари 2008 г. Потвърждение за участие ще бъде дадено до 3 март 2008 г.

Повече информация може да видите в английската версия на новината!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.