Начало > Новини

Обучение за изготвяне на индивидуални проекти на млади учени

ЦАИ 15/01/2008

Покана за подаване на документи до 31 януари 2008 г. за образователен семинар по подготовка на индивидуални проекти (Early Independence for Post-Docs) на млади учени от социалните и хуманитарните науки пред Европейския научен съвет (European Research Council).

Семинарът се финансира от "Изледователска мрежа 1989" и се подкрепя от Асоциацията на стипендиантите по Мария Кюри.

През 2007 г. 9167 индивидуални кандидатури за Early Independence бяха заявени пред Европейския научен съвет. 559 кандидати бяха поканени да представят пълната документация на своите проекти и около 300 бяха одобрени за финансиране. Съществува широк консенсус, че в контекста на икономика, основана на знание и висока конкуренция, пост-докторантите трябва да се превърнат в основния научен агент.  Пост-докторантите имат нужда от:

* Достъп до повече ресурси от изследователски фондове и индивидуални стипендии;
* Свободна и транс-национална мобилност, която да повишава възможностите за кариерно развитие;
* Взаимодействие между обществените и частните изследователски организации.

Каним кандидати за участие в многогодишна програма за професионално развитие, научно ръководство и научно планиране. Пост-докторантите ще имат възможност да се подготвят за поемане ролята на 'водещ изследовател' (Principal Investigator) и управлението на изследователски екипи.

Потенциалният участник е: 1. получил поне една пост-докторантска изследователска стипендия или такава за мобилност; 2. притежава съответен международен опит, засвидетелстван от на най-малко две образователни квалификации от различни държави или е натрупал повече от 15 месеца мобилност; 3. Съзнание за решаващата роля на учените в икономиката, основана на знание, и информационното общество и опит в тази област.

Кандидатите трябва да изпратят а) мотивационно писмо (1 стр.); б) кратко CV с най-съществената информация и в) предварителен изследователски или кариерен план за следващите няколко години в размер на 500 думи. Колеги, които си сътрудничат в изследователската дейност, могат да кандидатстват заедно.

Организаторите са установили, че от 559-те поканени през 2007 г. кандидати само 24% са били жени и само 5% са били от новите страни членки, затова ще се стремят да променят този непредставителен баланс.

Моля  изпратете своите документи в един единствен файл със заглавие името на кандидата (twoeto_ime.pdf) не по-късно от 31 януари 2008 на имейл:

Работният език е английски!

20 кандидати ще бъдат поканени за участие в първия контактен и образователен семинар от 23 до 27 май 2008 г. в Gut Siggen на Балтийския бряг, близо до Хамбург, Германия.

Повече информация може да видите ТУК или като PDF (6 стр.)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.