Начало > Новини

Изследователски стипендии за млади учени на ДНЧО

ЦАИ 22/01/2008

СТИПЕНДИИ 2008

ДОМ НА НАУКИТЕ ЗА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО (СОФИЯ)

Дом на науките за човека и обществото (София) обявява с подкрепата на Дом на науките за човека (Париж) и на Министерство на външните работи на Република Франция програма за стипендии, отпускани на млади български изследователи в областта на социалните и хуманитарни науки: история и история на изкуството, социология, антропология, политология.

Институционално стипендиантите ще бъдат приобщени към Изследователския семинар на Дом на науките за човека и обществото. Кандидатурите ще бъдат обсъдени от оценителна комисия, съставена от представители на Дом на науките за човека и обществото (София), Дом на науките за човека (Париж) и Посолството на Република Франция в България. Два типа стипендии ще бъдат отпуснати:

1. За докторанти, чиято дисертация е в завършващ стадий, на възраст до 30 години;

2. За постдокторални изследвания в цитираните области, предложени от университетски преподаватели или научни сътрудници от БАН на възраст до 40 години.

Пакетът документи се подава на български и на френски, английски или немски език. Той включва попълнени формуляри, автобиография, списък с публикации, фотокопия на необходимите дипломи, две препоръки и индивидуален изследователски проект.

Стипендиите са за период от шест месеца.

Краен срок за подаване на документите 17 март 2008 година.

Приемно време: понеделник и сряда от 14 часа до 16 часа.
Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, етаж V, стая 511,
тел./факс. 870 53 76.

Формулярите могат се получат и по електронна поща от Жана Дамянова, на адрес: или да се изтеглят от сайта на фондацията: www.mshs-sofia.com


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.