Начало > Новини

Стипендии за изследвания в областта на културата

ЦАИ 24/01/2008

Покана за участие в конкурс на Международен център изследване на културата (GCSC), Университет "Justus Liebig", Гийсен, Германия

Центърът кани международни кандидати за своите докторски и постдокторски програми, финансирани от Германската научна фондация (DFG). Отворени са 10 докторски и 2 постдокторски позиции.

На докторантите се предоставят отлични условия за изследователска работа и максимална подкрепа от страна на Центъра, който за 2006 бе включен от DFG в Германска инициатива за високи научни постижения (Germany's Excellence Initiative). Месечната докторантска стипендия възлиза на €1.000 и се връчва за период от една година с възможност за две последователни удължавания (всяко за по година). Постдокторантската стипендия е на стойност €1.500 и се дава за период от 2 години. Всички стипендии започват от 1-ви октомври 2008 г.

Включването в стипендиантските програми предполага участие в общата изследователска програма на Центъра и всички негови мероприятия. Приетите в докторската програма получават статут на докторанти в Университета "Justus Liebig" като се очаква за периода на стипендията да пребивават постоянно в близост до Гийсен. Дисертационният ръководител може да бъде избран от изследователите на Центъра преди или след приемането на кандидатурата. Няма образователни такси за докторантите с изключение на една семестриална на стойност от €200.

Центърът очаква кандидати, завършили предишната си степен с високи резултати и идващи от хуманитарни и/или социални дисциплини. Същото важи и за постдокторантите и постигнатото от тях по време на докторантурата им. Предложените индивидуални проекти трябва да попадат в научните приоритети на Центъра*. Необходимо е владеенето на английски или немски.

За да се кандидатирате, моля, попълнете електронния формуляр* и го изпратете по имейл, а по пощата добавете следните документи:

- кратко CV;
- копия от всички дипломи;
- проектно резюме не повече от 10 стр. за докторант и не повече от 20 стр. за постдокторант. То трябва да включва обощение на целите и методите, основните проблеми и техния настоящ академичен контекст и илюстрира уникалния принос на бъдещата разработка. Резюмето трябва ясно да илюстрира връзка с научните приоритети на Центъра;
- времеви план за провеждане на изследването;
- две препоръки;
- копие от дипломната работа при защитата на предишната степен на кандидата и неговите публикации;
- две копия на целия пакет документи, които да не включват дипломната/докторската работа

Крайният срок за подаване на документите е 2-ри май, 2008 г. на адрес:

Director of Graduate Studies
Prof. Dr. Ansgar Nünning
International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC)
Justus Liebig University Giessen
Alter Steinbacher Weg 38
D-35394 Giessen
Germany

Още информация може да видите в английската версия на новината или на:

* Website: http://www.uni-giessen.de/gcsc/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.